"Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami."

- Adam Mickiewicz

Fundacja Ogień Zabija
Twoje bezpieczeństwo
Naszym priorytetem

Edukujemy

Propagujemy

Wspieramy

kształtowanie prawidłowych zachowań wśród dzieci
i dorosłych w sytaucji zagrożenia życia i zdrowia.

       Fundacja OGIEŃ ZABIJA została ustanowiona i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w styczniu 2013 r. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

     W Polsce każdego roku w budynkach mieszkalnych powstaje około 30 tysięcy pożarów, w których ginie ponad 400 osób.

W większości przypadków główną przyczyną śmierci jest zatrucie dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór.

     W odróżnieniu od innych państw takich jak Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia w polskim prawie nie ma przepisów nakładających obowiązek instalowania czujek dymu w domach. Jak wykazują statystyki pożarowe w tych krajach gdzie stosowanie czujek dymowych jest standardem ilość ofiar śmiertelnych w pożarach mieszkań i domów znacząco spadła.

01

Fundacja Ogień Zabija

Kim jesteśmy

03

Bezpieczeństwo

Ochrona przeciwpożarowa

       Zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektu (zakładu pracy) lub terenu zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej należy do obowiązków jego właściciela, zarządcy lub użytkownika.

Cel ten można osiągnąć m.in. poprzez:

Zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie odpowienich warunków ewakuacji;

Wyposażenie obiektu w wymagany sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe;

Przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu ochrony ppoż. oraz BHP.

 

Akty prawne:

 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 - Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kim jesteśmy?
Informacje dotyczące funkcjonowania Fundacji Ogień Zabija

01

Edukacja

Nasze projekty edukacyjne dedykowane dzieciom i dorosłym

02

Bezpieczeństwo

Realizujemy pełen zakres usług w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektów

03

Działalność wydawnicza

Zajmujemy się wydawaniem materiałów edukacyjnych jak i realizujemy usługi drukowania

04

Kontakt

Dane teleadresowe Fundacji Ogień Zabija

05

EDUKACJA
DZIECI

I DOROSŁYCH

02

Fundacja Ogień Zabija

Projekty edukacyjne

W Polsce praktycznie nie ma wolontariuszy czy też firm, które prowadziłyby szeroką kampanię skierowaną do społeczeństwa mającą na celu prostą zasadę OGIEŃ ZABIJA - MOŻESZ TEMU ZAPOBIEC

- warunek chcesz i wiesz jak! Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegająca m.in. na prowadzeniu kampanii informacyjnych i edukacyjnych upowszechniających wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania.

 

DRUKOWANIE JESZCZE NIGDY

NIE BYŁO TAK PROSTE

04

Wydawnictwo

 

Udostępniamy Państwu rewolucyjny  system wydruków przez Internet www.DrukujPrzez.Net. System umożliwia w łatwy i szybki sposób zamawianie druków On-Line. Klient może zalogować się

i złożyć zamówienie z każdego komputera z dowolnego miejsca przez 24h/7dni. Drukarnia Internetowa jest platformą zarządzaną przez Fundację Ogień Zabija.

 

Posiadamy ponad 4000 produktów

więcej na www.drukujprzez.net.

 

 

OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Kompleksowe wyposażanie obiektów w sprzęt ochrony przeciwpożarowej (znaki ewakuacyjne, sprzęt gaśniczy, sprzęt medyczny).

 

Organizacja szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, BHP, pierwszej pomocy. Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Realizacja ekspertyz z zakresu ochrony  przeciwpożarowej, ratownictwa oraz ochrony ludności.

 

Edukacja #01

Ewakuacja #02

Szkolenia #03

Pomoc #04

Jednym z zadań, które fundacja realizuje jest prowadzenie wśród dzieci kampanii edukacyjnej, której celem jest kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia, rozwijanie reakcji na różnorodne sygnały i znaki, rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego. Kolejnym etapem jest edukacja rodziców za pomocą broszur, ulotek, plakatów informujących jak zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci oraz własne.

 

01

Edukacja

Projekty edukacyjne

Kontakt

Formularz kontaktowy

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Istotnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie użytkowników obiektu jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji i ich okresowe praktyczne sprawdzenie.  Oferujemy pomoc w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia próbnej ewakuacji połączonej z prezentacją specyfiki pracy strażaka i wyposażenia jednostek straży pożarnej.

W sposób szczególny propozycja współpracy  jest dedykowana placówkom oświatowym.

 

02

Ewakuacja

Projekty edukacyjne

Kontakt

Formularz kontaktowy

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmniejsza ryzyko powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, eliminuje straty pożarowe. Właścicielom i administratorom obiektów dedykujemy szkolenia oraz konsultacje, mające na celu zoptymalizowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych nowo powstających obiektów oraz dostosowanie obiektów istniejących do warunków zwiększających bezpieczeństwo ich użytkowania.

03

Szkolenia i konsultacje

Projekty edukacyjne

Kontakt

Formularz kontaktowy

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

W Polsce co druga osoba nie zna zasad udzielania pierwszej pomocy. Dlatego też w sytuacjach

kryzysowych wiele osób boi się podjąć jakiekolwiek działania w obawie przed zrobieniem czegoś źle. Tymczasem największy błąd to nie zrobić nic, a najprostszy sposób na pozbycie się lęku

- to przećwiczenie udzielania  pierwszej pomocy. Wszystkim zainteresowanym dedykujemy kompleksowe szkolenia w tym zakresie.

 

04

Pierwsza pomoc (CPR)

Projekty edukacyjne

Kontakt

Formularz kontaktowy

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Fundacja Ogień Zabija

Chcesz się z nami skontaktować napisz lub zadzwoń na pewno się odezwiemy:)


Pokaż Fundacja na większej mapie

05

Kontakt

Dane teleadresowe

Projekty wydawnicze

KONTAKT

Fundacja Ogień Zabija,
ul. Grobelna 7/104, Pabianice

tel.: 42 29 80 195 - infolinia
tel.: 793 453 092, 692 566 727

email: fundacja@ogienzabija.edu.pl

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Zawartość strony internetowej www.ogienzabija.edu.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu ogienzabija.edu.pl oraz treści
w nim zawartych należą do Fundacji Ogień Zabija. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu ogienzabija.edu.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.ogienzabija.edu.pl bez zgody właściciela jest zabronione.